Category Archives: โปร AIS เหมาคอมโบ เน็ตและคุย

โปรเน็ต AIS 128 บาท/ 7 วัน เหมาเน็ตไม่อั้น 512Kbps ฟรีโทรเบอร์ AIS

โปร AIS เหมาเหมา คอมโบ 128 บาท เน็ตไม่อั้น 512Kbps พร้อมโทรฟรีเบอร์ AIS

✅ ประเภทโปร : เหมา เหมา คอมโบ 128 บาท (โปรหลัก ต่ออายุทุกๆ 7 วัน) ใช้อินเทอร์เน็ตได้ : เน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps
✅ โทรได้ : โทรฟรีในเครือข่าย ช่วงเวลา 22.00-17.00 น. (ครั้งละ 60 นาที)
✅ ฟรี AIS Super wifi ไม่จำกัด
✅ ใช้ได้นาน : 7 วัน
✅ ค่าบริการ : 128 บาท/ 7 วัน (รวมภาษีแล้ว)

สมัครกด *777*447*298302# โทรออก

สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • โปรเสริม AIS รายสัปดาห์ 128 บาท ค่าบริการสัปดาห์ละ 128 บ. โดยจะถูกหักทุก 7 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 512 kbps ไม่จำกัด นาน 7 วัน
 • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส เวลา 22:00-17:00 น. โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 60 นาที โทรเกิน วินาทีละ 1.6 สต. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • โทรนอกช่วงเวลา/โทรนอกเครือข่าย นาทีแรก 1.07 บ. วินาทีต่อไป 1.6 สต. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด โดยกด *388*1# เพื่อรับ Username และ Password แต่หากลูกค้าตัดเงินค่าบริการไม่ได้ ต้องกดรับ Username และ Password ใหม่
 • VDO Call นาทีละ 80 สต. SMS และ MMS ข้อความละ 80 สต. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • กรณีโทรคาบเกี่ยวช่วงเวลา คิดค่าโทรตามเวลาที่เริ่มโทรออก ไปจนกว่าจะวางสาย
 • การโทรในช่วงเวลาโทรฟรี หากมีการคิดค่าบริการ จะไม่สามารถหักเงินจากโบนัสโทรฟรีได้
 • กรณีหักค่าบริการรายสัปดาห์ไม่ได้ ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็น นาทีแรก 1 .07บ. วินาทีต่อไป 1.6 สต. ค่าอินเทอร์เน็ตจะคิดตามการใช้งานจริง 80 สต./MB(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • โปรเน็ต AIS แบบแพ็กเกจหลัก ต่ออายุให้ทุกๆ 7 วัน หากต้องการเปลี่ยนโปร คิดค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น 10 บ.

โปรเน็ต AIS 39 บาท/ 1 วัน เหมาเน็ตไม่อั้น 512Kbps ฟรีโทรทุกเครือข่าย

โปร AIS เหมาเหมา คอมโบ 39 บาท รายวัน เน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย

✅ ประเภทโปร : เหมา เหมา คอมโบ 39 บาท ใช้อินเทอร์เน็ตได้ : เน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps
✅ โทรได้ : โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม. (ครั้งละ  30 นาที)
✅ ใช้ได้นาน : 1 วัน
✅ ค่าบริการ : 39 บาท/ 1 วัน (รวมภาษี= 41.73 บ.)

สมัครกด *777*7077*298302# โทรออก

สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • โปรเสริม AIS รายสัปดาห์ 39 บาท สิทธิ์ที่ได้รับสามารถใช้ได้ทั้ง 3G และ 4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ
 • สิทธิ์โทรฟรีใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตหมดอายุภายใน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร
 • โปรโทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง (โทรครั้งละไม่เกิน 30 นาที) ส่วนเกินแพ็กเกจ : โทรเกิน หรือโทรนอกเวลา นาทีละ 1 บ.
 • โปรเน็ต AIS แบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการใช้งานต่อ ให้ทำการสมัครใหม่

โปรเน็ต AIS 24 บาท/ 1 วัน เหมาเน็ตไม่อั้น 512Kbps ฟรีโทร ais

โปร AIS เหมาเหมา คอมโบ 24 บาท รายวัน เน็ตไม่อั้น 512kbps โทรฟรีเครือข่าย AIS

✅ ประเภทโปร : เหมา เหมา คอมโบ 24 บาท ใช้อินเทอร์เน็ตได้ : เน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps
✅ โทรได้ : โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตี 5-5โมงเย็น. (ครั้งละ 60นาที)
✅ ใช้ได้นาน : 1 วัน
✅ ค่าบริการ : 24 บาท/ 1 วัน (รวมภาษี= 25.68 บ.)

สมัครกด *777*4005*298302# โทรออก

สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • โปรเสริม AIS รายสัปดาห์ 24 บาท สิทธิ์ที่ได้รับสามารถใช้ได้ทั้ง 3G และ 4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ
 • สิทธิ์โทรฟรีใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตหมดอายุภายใน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร
 • โปรโทรฟรีเครือข่าย ais  ตี 5- 5​ โมงเย็น (โทรครั้งละไม่เกิน 60 นาที) ส่วนเกินแพ็กเกจ : โทรเกิน หรือโทรนอกเวลา นาทีละ 1 บ.
 • โปรเน็ต AIS แบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการใช้งานต่อ ให้ทำการสมัครใหม่

โปรเน็ต AIS 19 บาท/ 1 วัน เหมาเน็ตไม่อั้น 384Kbps ฟรีโทร​ AIS

โปร AIS เหมาเหมา คอมโบ 19 บาท รายวัน เน็ตไม่อั้น 512kbps

✅ ประเภทโปร : เหมา เหมา คอมโบ 19 บาท ใช้อินเทอร์เน็ตได้ : เน็ตไม่อั้น 384Kbps
✅ โทรได้ : โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตี 5-5โมงเย็น. (ครั้งละ 60นาที)
✅ ฟรีส่ง SMS ได้ 10 ข้อความ และ MMS ได้ 5 MMS
✅ ใช้ได้นาน : 1 วัน
✅ ค่าบริการ : 19 บาท/ 1 วัน (รวมภาษี= 20.33 บ.)

สมัครกด *777*35*298302# โทรออก

สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • โปรเสริม AIS รายสัปดาห์ 19 บาท สิทธิ์ที่ได้รับสามารถใช้ได้ทั้ง 3G และ 4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ
 • สิทธิ์โทรฟรีใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตหมดอายุภายใน 24 ชม. นับจากเวลาสมัคร
 • โปรโทรฟรีเครือข่าย AIS ตี 5- 5​ โมงเย็น (โทรครั้งละไม่เกิน 60 นาที) ส่วนเกินแพ็กเกจ : โทรเกิน หรือโทรนอกเวลา นาทีละ 0.99 บ.
 • โปรเน็ต AIS แบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการใช้งานต่อ ให้ทำการสมัครใหม่

โปรเน็ต AIS 29 บาท/ 1 วัน เหมาเน็ตไม่อั้น 512Kbps ฟรีโทรทุกเครือข่าย

โปร AIS เหมาเหมา คอมโบ 29 บาท รายวัน เน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps โทรฟรีทุกเครือข่าย

✅ ประเภทโปร :  เหมา เหมา คอมโบ 29 บาท ใช้อินเทอร์เน็ตได้ : เน็ตไม่อั้น  เร็ว 512Kbps
✅ โทรได้ : โทรฟรีทุกเครือข่ายตี 5-5โมงเย็น. (ครั้งละ 30นาที)
✅ ใช้ได้นาน : 1 วัน
✅ ค่าบริการ : 29 บาท/ 1 วัน (รวมภาษี= 31.03 บ.)

สมัครกด *777*7075*298302# โทรออก

สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • โปรเสริม AIS โปรเน็ตวันทูคอล รายวัน 29 บาท
 • โปรโทรฟรีทุกเครือข่าย ตี 5- 5​ โมงเย็น (โทรครั้งละไม่เกิน 30 นาที) ส่วนเกินแพ็กเกจ : โทรเกิน หรือโทรนอกเวลา นาทีละ 1 บ.
 • โปรเน็ต AIS แบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
 • หากลูกค้าต้องการใช้งานต่อ ให้ทำการสมัครใหม่